Blog

ŻEGNAJ DRUHU MICHALE

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 lutego 2017r. zmarł Druh Michał Poray-Różański. Wieloletni członek naszej Jednostki. Pracownik Bydgoskiej Fabryki Kabli w latach 1974-2003. Miał 65 lat. Druh Michał wstąpił w szeregi OSP w maju 1989r. Przez ostatnie 10 lat pracy w zakładzie, pełnił funkcję „Inspektora ochrony przeciwpożarowej” przez co stał się autentycznym pomostem między Jednostką a Dyrekcją Fabryki. Stał się głównym organizatorem wszelkiego rodzaju uroczystości strażackich. Z racji tego, że prowadził również zakładowy radiowęzeł, idee ochrony przeciwpożarowej były na co dzień propagowane. Wyjątkowo, pogodne usposobienie Druha Michała zjednało mu wielu przyjaciół. Nie było w ostatnim XX – leciu uroczystości strażackiej, której Michał nie byłby uczestnikiem. Większość z nich prowadził jako spiker lub sprawozdawca. Druhny i Druhowie z jednostki zawdzięczają mu wiedzę i propagowanie ceremoniału strażackiego. Za swoją służbę odznaczony Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa. A w 2012r. Złotym Znakiem Związku. Druhu Michale, przez 28 lat godnie reprezentowałeś Ochotnicze Straże Pożarne. Spoczywaj w pokoju, niech Św. Florian przyjmie Cię na swoją służbę. Rodzinie zmarłego, a szczególnie Druhnie Elizie szczere wyrazy współczucia.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 7 lutego o godz. 11.30 na cmentarzu komunalnym przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy.
Druhny i Druhowie.