Blog

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE – 2016r.

W dniu 26 lutego 2016r. odbyło się nasze zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W zebraniu jako goście uczestniczyli: sekretarz OM Związku OSP RP w Bydgoszczy druh Marek Szimelpfenig, Dowódca JRG-1 KM PSP w Bydgoszczy mł. brygadier Sławomir Reszkowski, Szef Produkcji Zakładu Bydgoszcz Pan Maciej Nadratowski, Opiekun MDP w ZS-35 Pani Kamila Bejger Rudnicka. Członkowie Honorowi Jednostki, druhowie Kazimierz Mróz i Jan Siuda. Zebranie rozpoczęła miła uroczystość, wręczenia odznaczeń. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony druh Jarosław Kowalski, a Brązowym Medalem druh Jarosław Grzeliński. Druhny Karolina i Weronika Opalińskie otrzymały Brązową odznakę MDP.

W komisjach statutowych zebrania pracowali: Myszka Czesław, Kluska Jadwiga, Przybyliński Artur, Grunwald Sebastian, Lewandowski Krzysztof, Kukiełczyński Arkadiusz i Kuśmierek Krzysztof.

Kadencję 2006-11 podsumował w swoim sprawozdaniu Naczelnik OSP druh Arkadiusz Kwiatkowski. Swoje sprawozdania złożyły, przewodnicząca KR druhna Barbara Wojciechowska i skarbnik OSP druhna Bernadeta Główczewska. Druh Damian Grzeliński omówił roczną współpracę z ZS-35 i działalnością MDP. Goście i druhowie jednoznacznie stwierdzili, że był to trudny i pracowity okres. Ale, jednocześnie obfity w sukcesy, szczególnie sportowe – halowe turnieje piłki nożnej drużyn OSP. Przed przystąpieniem do wyborów nowych władz, oraz delegatów i przedstawicieli do OM Związku OSP RP w Bydgoszczy, podziękowano: Druhom Kazimierzowi Mrozowi i Tadeuszowi Dubickiemu za wieloletnie reprezentowanie Jednostki w Zarządzie OM. A druhnie Renacie Gajewskiej za wieloletnie pełnienie funkcji Gospodarza OSP.

 

W wyniku tajnych wyborów, po ukonstytuowaniu się nowy zarząd stanowią:

 1. Druh Draganek Tomasz  – Prezes
 2. Druh Szmyt Marcin – Naczelnik – I wiceprezes
 3. Druh Myszka Czesław – II wiceprezes
 4. Druh Grzeliński Damian – z-ca Naczelnika
 5. Druhna Wojciechowska Barbara – Sekretarz
 6. Druhna Główczewska Bernadeta – Skarbnik
 7. Druh Marczewski Marcin – Gospodarz
 8. Druh Kwiatkowski Arkadiusz – członek zarządu
 9. Druh Kuśmierek Krzysztof – członek zarządu.

 

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

 1. Druh Baumgart Krzysztof – przewodniczący
 2. Druh Kukiełczyński Arkadiusz – z-ca przewodniczącego
 3. Druh Bartnik Robert – sekretarz

 

 

Delegatami na Zjazd OM Związku OSP RP w Bydgoszczy zostali:

 1. Druh Kwiatkowski Arkadiusz
 2. Druh Kukiełczyński Arkadiusz
 3. Druh Jurak Bartosz

 

Przedstawicielami Jednostki do zarządu OM zostali wybrani:

 1. Druh Szmyt Marcin
 2. Druh Myszka Czesław
 3. Druh Grzeliński Damian

 

 

W imieniu Dyrektora Zakładu, Szef Produkcji Pan Maciej Nadratowski pogratulował nowo wybranemu zarządowi, życząc mu owocnej pracy dla dobra OSP i zakładu.

Zebranie zakończył, przewodniczący zebrania druh Czesław Myszka.