Blog

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2019

W dniu 20 lutego  2020r.  odbyło  się nasze zebranie sprawozdawcze. W zebraniu jako goście uczestniczyli: Prezes OM Związku OSP RP w Bydgoszczy druh Leszek Szmyt,

Dowódca JRG-1  KM PSP w Bydgoszczy mł. brygadier Sylwester Włoszczyński, z-ca dowódcy JRG-1 st. kapitan Konrad Starowicz, Dyrektor Zakładu Bydgoszcz Pan Maciej Nadratowski.

 Członkowie Honorowi Jednostki, druhowie Kazimierz Mróz i Jan Siuda.

Łącznie w zebraniu uczestniczyło 22 członków czynnych i 6 członków wspierających.

Na początku zebrania, ślubowanie złożył druh Krzysztof Mańkowski.

Druhowi życzymy satysfakcji z pełnienia tej zaszczytnej służby.

 Zebraniu przewodniczył druh Czesław Myszka.

W komisjach statutowych zebrania pracowali: Lewandowski Krzysztof, Knapińska Joanna, Kwiatkowski Arkadiusz i Wojciechowska Barbara.

Sprawozdanie z działalności za 2019r. w imieniu Naczelnika przedstawił druh Damian Grzeliński – z-ca Naczelnika. Podkreślając, że był to stosunkowo spokojny rok. Nasze zadania skupiły się głównie na zabezpieczeniu bieżącym zakładu. Przeprowadziliśmy ćwiczenia ratowniczo-ewakuacyjne z udziałem JRG-1 KM PSP w Bydgoszczy. Ewakuacją zostało objętych łącznie 51 pracowników. Jak co roku zabezpieczaliśmy „Misterium Męki Pańskiej” w fordońskiej „Dolinie Śmierci”. Zwięczeniem roku było na Bydgoskim Świecie Strażaka, podsumowanie współzawodnictwa jednostek za 2018r. I miejsce to wspólny sukces całej Jednostki.

Dzięki dotacji z MSWiA w kwocie 5.000zł. zakupiliśmy mundury koszarowe, buty bojowe,          dresy i maszt oświetleniowy.

Druh Damian Grzeliński omówił i podsumował kolejny rok pracy z MDP.

Swoje sprawozdania, przedstawili, przewodniczący KR i skarbnik, finansowe.

W wyniku dyskusji, zebranie udzieliło absolutorium zarządowi za 2019r. i przyjęło do realizacji plan pracy na 2020r. Rok ten jest rokiem Jubileuszu 90-lecia Jednostki, oraz 100-lecia od wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Spółki „Kabel Polski” Dyrektor Zakładu poinformował o planach związanych z obchodami  Jubileuszu

. Goście zebrania, podziękowali druhom za zaangażowanie i pracę.

Przed druhami wyjazd na XVI woj. Turniej Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP o Puchar Prezesa OW Związku OSP RP woj. Kujawsko-Pomorskiego – Gąsawa-2020. Halowe zawody MDP

i ponownie „Misterium Męki Pańskiej”

Wszystkim dziękujemy i życzymy bezpiecznej służby.