Blog

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2017

W dniu 19 lutego  2018r. z udziałem Prezesa OSP – Dyrektora Zakładu

 Druha Tomasza Draganka, odbyło  się nasze zebranie sprawozdawcze. W zebraniu jako goście uczestniczyli: Prezes OM Związku OSP RP w Bydgoszczy druh Leszek Szmyt,

Dowódca JRG-1  KM PSP w Bydgoszczy mł. brygadier Sylwester Włoszczyński.

 Członkowie Honorowi Jednostki, druhowie Kazimierz Mróz i Jan Siuda.

Na początku zebrania, ślubowanie złożyła druhna Patrycja Kirsztajn i druhowie:

Jakub Habecki, Marcin Borkowski i Marcin Franke.

Nowym druhom życzymy satysfakcji z pełnienia tej zaszczytnej służby.

 Następnie wręczono odznaki „Za wysługę lat” w kolejności lat otrzymali je:

Dh     Mirosław     Gorzkiewicz           45

Dh     Alicja          Nadolna                XXX

Dh     Mariusz       Majchrzak             XXX

Dh     Renata        Gajewska              XXV

Dh     Krzysztof     Baumgart             XX

Dh     Czesław       Myszka                 XV

Dh     Monika        Hatka                   X

Dh     Krzysztof     Lewandowski        V

Dh     Michał         Wałoszyński          V

Zebraniu przewodniczył druh Czesław Myszka.

W komisjach statutowych zebrania pracowali: Lewandowski Krzysztof, Jurak Bartosz, Przybyliński Artur i Wrzosek Sławomir.

Sprawozdanie z działalności za 2017r. przedstawił Naczelnik Jednostki druh Marcin Szmyt. Podkreślając, że był to trudny rok. Najpierw konieczny remont wozu bojowego. Później zmaganie się ze skutkami wichur, które nie oszczędziły również naszego zakładu. Druh Naczelnik, zapowiedział na wiosnę specjalne przygotowania przed miejskimi zawodami sportowo-pożarniczymi. W planie jest również zabezpieczenie „Misterium Męki Pańskiej”.

Druh Damian Grzeliński omówił i podsumował kolejny rok pracy z MDP.

Swoje sprawozdania, przedstawili, przewodniczący KR i skarbnik, finansowe.

W wyniku dyskusji, zebranie udzieliło absolutorium zarządowi za 2017r. i przyjęło do realizacji plan pracy na 2018r. Goście zebrania, podziękowali druhom za zaangażowanie i pracę.

Prezes Jednostki, wyraził nadzieję, że nowy rok działalności będzie z pożytkiem dla ludzi i zakładu, z zarazem spełnieniem i satysfakcją z pełnionej służby.