Blog

Zebranie sprawozdawcze za 2016r.

W dniu 15 lutego 2017r. odbyło się nasze zebranie sprawozdawcze. W zebraniu jako goście uczestniczyli: Prezes OM Związku OSP RP w Bydgoszczy druh Leszek Szmyt, Dowódca JRG-1 KM PSP w Bydgoszczy mł. brygadier Sławomir Reszkowski, Opiekun MDP w ZS-35 Pani Kamila Bejger-Rudnicka. Członkowie Honorowi Jednostki, druhowie Kazimierz Mróz i Jan Siuda.
MDP, reprezentowała 6-cio osobowa delegacja dziewcząt i chłopców.
Zebranie rozpoczęto minutą ciszy dla upamiętnienia pamięci tych, którzy odeszli na wieczną służbę do Św. Floriana. Druh Marian Puppel, Druh Michał Poray-Różański, oraz nasz Przyjaciel, członek Prezydium OM Druh Włodzimierz Świciński z OSP „Pasamon”.
Po tym smutnym akcencie, ślubowanie złożyli druhna Monika Osińska i druh Tomasz Fader. Nowym druhom życzymy satysfakcji z pełnienia tej zaszczytnej służby. Następnie wręczono odznaczenia. Druh Andrzej Kwieciszewski otrzymał odznakę „Strażak Wzorowy”. Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali: Adam Hatka, Joanna Knapińska, Mariusz Myśliński i Andrzej Kwieciszewski. Zebraniu przewodniczył druh Czesław Myszka. W komisjach statutowych zebrania pracowali: Lewandowski Krzysztof, Kwiatkowski Arkadiusz, Joanna Knapińska i Adam Hatka. Sprawozdanie z działalności za 2016r. w imieniu Naczelnika, przedstawił jego z-ca Druh Damian Grzeliński. Podkreślając, że był to rok wyjątkowy. Najpierw w czerwcu otwarcie nowej Remizy. We wrześniu nastąpił duży nabór do MDP, a w listopadzie Prezydium OM ogłosiło wyniki współzawodnictwa Jednostek OSP za 2015r. Nasza OSP – I miejsce. Gratulujemy!.
Druh Damian, jako opiekun przedstawił również dokonania MDP w 2016r.
Dziewczęta systematycznie pną się w górę w rywalizacji z innymi drużynami.
Chłopcy, przygotowują się do tegorocznych zawodów.
Zebranie zatwierdziło przedstawione sprawozdania i udzieliło absolutorium zarządowi za ubr.
W dyskusji, bez poprawek przyjęto plan działania na 2017r. Najważniejszym punktem są majowe zawody sportowo-pożarnicze.
Zebranie zakończył, przewodniczący druh Czesław Myszka.