Blog

Walne zebranie sprawozdawcze za 2014r.

W dniu 10 lutego 2015r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2014r.

W spotkaniu uczestniczyli następujący goście:
Prezes ZOSP – Dyrektor Zakładu Dh Tomasz Draganek
Prezes Zarządu Miejskiego Związku OSP RP w Bydgoszczy Dh Leszek Szmyt
Dowódca JRG-1 PSP mł. brygadier Sławomir Reszkowski
Opiekun MDP – wychowawca – Pani mgr Kamila Bejger-Rudnicka

Sprawozdanie z działalności jednostki za 2014r. złożył Dh Naczelnik Arkadiusz Kwiatkowski.
Naczelnik wysoko ocenił zaangażowanie członków i włożony wkład pracy w trakcie całego
roku. Potwierdził to szczególnie Prezes ZM Dh Leszek Szmyt, który podziękował głównie za
udział w organizacji Jubileuszu 150-lecia Pożarnictwa w Bydgoszczy, oraz pomoc w trakcie
Wojewódzkich Zawodów MDP wg. Regulaminu CTiF.

Omówiono założenia planu pracy na 2015r. ze szczególnym uwzględnieniem zorganizowania
zbiórki z okazji Jubileuszu 85-lecia Jednostki.

Omówiono również plan szkoleń specjalistycznych w 2015r.
W związku z podpisanym porozumieniem w zakresie opieki nad MDP, omówiono stan
przygotowań i treningów na najbliższy okres.

Dh Jarosław Kowalski przedstawił zadania związane z udziałem drużyny w XI Turnieju
Halowej Piłki Nożnej Drużyn OSP woj. Kujawsko-Pomorskiego. Gąsawa 28 luty 2015r.
W trakcie zebrania ślubowanie złożył nowy członek Dh Sebastian Grunwald.
Dh Piotr Mańkowski otrzymał z rąk Prezesa ZM odznakę „Wzorowy Strażak”.
Druhowi serdecznie gratulujemy.