Blog

ZEBRANIE PREZYDIUM OM.

W dniu 4 czerwca 2020r. gościliśmy w naszej Remizie członków Prezydium OM Związku OSP RP w Bydgoszczy. Posiedzeniu prezydium przewodniczył Prezes OM Druh Leszek Szmyt. Dodatkowo w posiedzeniu uczestniczyli opiekunowie działających MDP: druhowie Damian Grzeliński, Roman Schalau i Damian Łatka.

Głównym tematem, obrad prezydium, było funkcjonowanie Związku w sytuacji występującej pandemii. Realizacja rocznego planu pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracy w ramach MDP. Ustalono aby opiekunowie w terminie do 10 czerwca rozeznali sytuacje w szkołach, przeprowadzili rozmowy z rodzicami w sprawie udziału młodzieży w ćwiczeniach MDP. Analizowano możliwości przeprowadzenia zawodów sportowo-pożarniczych dorosłych. Padła propozycja indywidualnych zawodów w jednostkach pod nadzorem komisji sędziowskiej. Temat ma być realizowany przy współudziale JRG-1 KM PSP. Do propozycji prezydium mają się odnieść Naczelnicy Jednostek.

Druh Prezes, podziękował za udział strażaków we mszy św. w dniu 22 maja.