Blog

Zaślubiny druha Krzysztofa

W  dniu 30 sierpnia 2014r. w USC w Bydgoszczy związek małżeński zawarli Patrycja i druh Krzysztof.

Młodej Parze,  strażackim zwyczajem życzymy: Niech Wam ogień miłości „Nigdy nie zagaśnie

Patrycjo, dbaj o ogień ogniska domowego.

Druhu Krzysztofie, pamiętaj, że w straży potrzebni są następcy.

Wszyscy razem śpiewamy Wam:  100 lat i gorzko, gorzko, gorzko!!!