Blog

XVI Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W dniu 16 września na stadionie „Zawiszy” w Bydgoszczy – Fordonie, odbyły się XVI

zawody MDP woj. Kujawsko-Pomorskiego.

 W zawodach uczestniczyło łącznie 48 drużyn (21 dziewczęta i 27 chłopcy).

Nas reprezentowały: Julia Nawrocka – kapitan.  Marita Gryczka, Marta Molenda, Daria Mistrzak,

Klaudia Pietrakowska, Martyna Bojdo, Roksana Gruszecka, Rozalia Wudniak, Weronika Opalińska,

Monika  Rutkowska.

Wobec  6 miejsca w ubr. 13 teraz to z pewnością nie zadowala ani samych dziewcząt

 ani opiekuna druha Damiana Grzelińskiego. Znowu dały o sobie znać nerwy i głupie

błędy w bojówce. Trenować i jeszcze raz trenować. Start w tym dniu był ostatnim startem

dla 3 dziewcząt: Julii Nawrockiej, Darii Mistrzak i Weroniki Opalińskiej.

Dziewczętom dziękujemy za trzy lata startów.

A druhnie Julii za pełnienie funkcji kapitana.

Życzymy pomyślności w życiu i sukcesów w dalszej nauce.

Po zawodach miała miejsce miła uroczystość. Druhna Klaudia Pietrakowska, obchodziła

 właśnie 14 urodziny. Z rąk z-cy Prezesa OSP Druha Czesława Myszki i Pani Dyrektor

 ZS-35 Małgorzaty Kryś otrzymała okolicznościowy tort, dyplom i pieska – strażaka.

Klaudia, życzymy dalszych udanych startów w drużynie MDP.

Wszystkim druhom z jednostki dziękujemy za pomoc przy organizacji zawodów.