Blog

Wręczenie odznak i legitymacji dla młodzieży

22 czerwca 2016r. gościliśmy w nowej Remizie członków MDP.

Delegacji przewodniczyła Dyrektor ZS-35 Gimnazjum nr 3 Pani Małgorzata Kryś

i Opiekun MDP Pani Kamila Bejger-Rudnicka.

OSP reprezentowali, Naczelnik Dh Marcin Szmyt, wiceprezes Druh Czesław Myszka,

Opiekun MDP Druh Damian Grzeliński.

 

W trakcie spotkania nowi członkowie MDP złożyli ślubowanie. 

Ślubowanie na sztandar złożyli: Marita  Gryczka i Konrad Gruszecki.

Ponadto:

Grylewicz Ewelina

Gruszecka Roksana

Snopko Agnieszka

Wudniak Rozalia

Nowicki Oskar

Sosnowski Rafał

Zakrzeski Oskar

 

Po ślubowaniu, z rąk Pani Dyrektor i Opiekuna MDP, wszyscy otrzymali legitymacje członkowskie.  Gratulujemy i życzymy sukcesów na zawodach.

W drugiej części uroczystości zostały wręczone Brązowe Odznaki MDP. Nadane przez Prezydium OM Związku OSP RP w Bydgoszczy. Wręczenia odznak dokonał wiceprezes OM Druh Czesław Myszka.

 

Odznaki otrzymali:

Nawrocka Julia

Rutkowska Monika

Szymańska Weronika

Mistrzak Daria

Adamczewski Rafał

Skierski Maciej

Gorgol  Hubert

 

Druhnom i druhom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności MDP.