Blog

WIZYTA W BRZEŚCIU NA BIAŁORUSI

 

W dniach 22 – 25  marca  2018r. gościliśmy z przyjacielską wizytą w Brześciu

 na Białorusi.  Zaproszenie wystosowały: Stowarzyszenie „Strażacy Ochotnicy”

 okręgu brzeskiego i Komenda Miejska Straży Pożarnej w Brześciu nad Bugiem.

W programie wizyty, był udział w II Turnieju Halowej Piłki Nożnej.

Szefem ekipy był Prezes OM Związku OSP RP w Bydgoszczy Druh Leszek Szmyt.

Jednostkę reprezentowali:

Druh Marcin Szmyt – Naczelnik ZOSP,

Druh Damian Grzeliński – z-ca Naczelnika

Druh Artur Przybyliński,

Druh Jakub Habecki,

Druh Sławomir Wrzosek

Druh Jarosław Błoński,

Druh Marcin Misiewicz,

Druh Patryk Sieg.

W turnieju piłkarskim zajęliśmy VI miejsce, ale puchar ufundowany przez gospodarzy

 jest naprawdę okazały.

 Przy okazji pragniemy podziękować Pani Dyrektor Magdalenie Kardeli za zakup dla

drużyny nowych dresów.

Gospodarze, przygotowali także dla nas część turystyczną. Mieliśmy okazję zwiedzić

miasto Brześć z Twierdzą Brzeską. W Kamieńcu zwiedzaliśmy gotycką wieżę. Byliśmy

także w Wołczynie, gdzie urodził się ostatni Król Polski Stanisław August Poniatowski.

W oficjalnym spotkaniu rozmawialiśmy o dalszej współpracy, ze szczególnym

uwzględnieniem wymiany młodzieży i udziału w zawodach MDP.