Blog

WIZYTA GOŚCI Z KM PSP

 

W dniu 14 marca  2018r. gościliśmy w Remizie OSP  szefów KM PSP w Bydgoszczy:

Z-ca Komendanta bryg. mgr inż. Jarosław Koprowski

Z-ca Komendanta bryg. mgr inż. Jacek Podwolski  

Jednostkę reprezentowali:   

Tomasz Draganek  Prezes ZOSP – Dyrektor Zakładu Bydgoszcz,

Marcin Szmyt – Naczelnik ZOSP,

Czesław  Myszka – Wiceprezes,

Monika Osińska – Sekretarz,

Marcin Marczewski – Gospodarz,

Piotr Mańkowski

 

W miłej i serdecznej atmosferze, omówiono zadania Jednostki na 2018r.

Dyrektor Zakładu, poinformował o planach inwestycyjnych i związanych

 z tym oczekiwaniem w stosunku do PSP.

 Naczelnik poinformował o planowanych wspólnych ćwiczeniach ratowniczo-gaśniczych.

Oraz o przygotowaniach jednostki do zabezpieczenia porządkowo-pożarowego

 „Misterium Męki Pańskiej” w Fordońskiej „Dolinie Śmierci”.