Stopnie funkcyjne ochotniczej straży pożarnej

Ochotnicza straż pożarna

Członkowie OSP

dystynkcja
L01.svg
L02.svg
L03.svg
L04.svg
L05.svg
nazwa stopnia
strażak
starszy strażak
dowódca roty
pomocnik
dowódcy
sekcji
dowódca sekcji
dystynkcja
L06.svg
L07.svg
nazwa stopnia
pomocnik
dowódcy
plutonu
dowódca plutonu

Zarząd OSP

dystynkcja
L08.svg
L10.svg
L11.svg
L13.svg
nazwa stopnia
członek zarządu
zastępca
naczelnika
wiceprezes
naczelnik
prezes

Komisja Rewizyjna OSP

dystynkcja
L09.svg
L12.svg
nazwa stopnia
członek
komisji
rewizyjnej
przewodniczący
komisji
rewizyjnej

Oddział Gminny ZOSP RP (Oddział Gminny ZOSP RP, Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP)

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP

dystynkcja
Gm01.svg
Gm03.svg
Gm04.svg
Gm06.svg
nazwa stopnia
członek zarządu
członek
prezydium
zarządu
wiceprezes zarządu
komendant gminny
prezes

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP

dystynkcja
Gm02.svg
Gm05.svg
nazwa stopnia
członek
komisji
rewizyjnej
przewodniczący
komisji
rewizyjnej

Pozostałe funkcje Oddziału Gminnego ZOSP RP

dystynkcja
Gm07.svg
nazwa stopnia
kapelan gminny

Oddział Powiatowy ZOSP RP (Oddział Powiatowy ZOSP RP – powiat ziemski, Oddział Miejski ZOSP RP – powiat grodzki)

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

dystynkcja
P01.svg
P03.svg
P06.svg
P07.svg
nazwa stopnia
członek zarządu
członek
prezydium
zarządu
wiceprezes
zarządu
prezes
zarządu

Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego ZOSP RP

dystynkcja
P02.svg
P04.svg
P05.svg
nazwa stopnia
członek
komisji
rewizyjnej
wiceprzewodniczący
komisji rewizyjnej
przewodniczący
komisji
rewizyjnej

Pozostałe funkcje Oddziału Powiatowego ZOSP RP

dystynkcja
P08.svg
nazwa stopnia
kapelan
powiatowy

Oddział Wojewódzki ZOSP RP

Zarząd Oddział Wojewódzki ZOSP RP

dystynkcja
W01.svg
W04.svg
W09.svg
W10.svg
nazwa stopnia
członek zarządu
członek
prezydium
zarządu
wiceprezes
zarządu
prezes
zarządu

Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

dystynkcja
W02.svg
W05.svg
W07.svg
nazwa stopnia
członek
komisji
rewizyjnej
wiceprzewodniczący
komisji rewizyjnej
przewodniczący
komisji rewizyjnej

Sąd Honorowy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

dystynkcja
W03.svg
W06.svg
W08.svg
nazwa stopnia
członek
sądu honorowego
wiceprzewodniczący
sądu honorowego
przewodniczący
sądu honorowego

Pozostałe funkcje Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

dystynkcja
W11.svg
nazwa stopnia
kapelan
wojewódzki

Władze ZOSP RP

Zarząd Główny ZOSP RP

dystynkcja
HQ01.svg
HQ04.svg
HQ09.svg
HQ10.svg
nazwa stopnia
członek zarządu
członek
prezydium
zarządu
wiceprezes
zarządu
prezes zarządu

Główna Komisja Rewizyjna ZOSP RP

dystynkcja
HQ02.svg
HQ05.svg
HQ07.svg
nazwa stopnia
członek
komisji
rewizyjnej
wiceprzewodniczący
komisji rewizyjnej
przewodniczący
komisji rewizyjnej

Główny Sąd Honorowy ZOSP RP

dystynkcja
HQ03.svg
HQ06.svg
HQ08.svg
nazwa stopnia
członek
sądu honorowego
wiceprzewodniczący
sądu honorowego
przewodniczący
sądu honorowego

pozostałe funkcje ZOSP RP

dystynkcja
HQ11.svg
nazwa stopnia
kapelan
krajowy