Blog

Śmierć Druha Mariana

ŻEGNAJ  DRUHU  MARIANIE.

 

Z bólem serca zawiadamiamy, że w dniu 23 września 2016r. odszedł od nas Druh Marian Puppel. Wieloletni członek naszej Jednostki. Druh Marian Puppel wstąpił w szeregi OSP w marcu 1972r. Do czasu pracy w zakładzie pełnił w Jednostce wiele funkcji w tym z-ca Naczelnika Jednostki. Wyróżniał się w pracy i służbie. Przeszedł możliwe szkolenia dla strażaków OSP. Zawsze aktywny i gotowy do pracy i służby na terenie Miasta Bydgoszczy i woj. Kujawsko-Pomorskiego. Symbolem służby i oddania Druha Mariana, było uczestniczenie w pocztach sztandarowych. Sztandar Druh Marian traktował jak swoistą relikwię. Po przejściu na emeryturę, nadal czynnie uczestniczy w życiu Jednostki. Ta na dwie kadencje, deleguje go jako swojego przedstawiciela do Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Bydgoszczy. Wolny czas poświęca młodzieży, prowadząc zajęcia i treningi w MDP. Jednocześnie kończy kurs na sędziów wg. regulaminu CTiF. Owocem ofiarnej służby Druha Mariana są przyznane mu odznaczenia Związkowe i Państwowe. W latach 1999 i 2010 Prezydent RP nadał Mu odpowiednio Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi. Zarząd Główny Związku OSP RP nadał Druhowi Marianowi w 2002r.    Złoty Znak Związku, a w 2014r. przyznał Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza. Odznaczenia Druha Mariana Puppela, świadczą jednoznacznie, że członkostwo  w szeregach OSP traktował jako służbę w szeroko tego pojęcia znaczeniu. W myśl zasady „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Druhu Marianie, spoczywaj w pokoju, niech Św. Florian przyjmie Cie na swoją służbę.

Rodzinie zmarłego, szczere wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 28 września o godz. 14.00 na cmentarzu „Starofarnym” przy ul. Grunwaldzkiej. Różaniec od 13.30.

Druhny i Druhowie.

 

OSP KABEL Marian Puppel

Marian Puppel OSP KABEL