Blog

Ślubowanie MDP na Sztandar

24 kwietnia 2017r. już po raz trzeci odbyła się uroczystość ślubowania członków MDP
na sztandar Jednostki..
W uroczystości uczestniczyli Pani Małgorzata Kryś – Dyrektor ZS-35, Gimnazjum nr 3
Prezes OM Związku OSP RP w Bydgoszczy druh Leszek Szmyt.
Opiekunowie MDP Pani Kamila Bejger-Rudnicka i druh Damian Grzeliński.
OSP reprezentowali, Naczelnik druh Marcin Szmyt i wiceprezes druh Czesław Myszka.
Ślubowanie na sztandar złożyli: Martyna Bojdo i Michał Opara.
Ponadto: Helena Szczech,
Weronika Rudnicka,
Nikola Michalska,
Marta Molenda,
Mateusz Jaszczik,
Dominik Nadolny,
Bartosz Krawczyk,
Karol Strykowski.
Po ślubowaniu, z rąk Pani Dyrektor i Opiekuna MDP, wszyscy otrzymali legitymacje członkowskie. Gratulujemy i życzymy sukcesów na zawodach.
W drugiej części uroczystości zostały wręczone Brązowe Odznaki MDP. Nadane przez Prezydium OM Związku OSP RP w Bydgoszczy. Wręczenia odznak dokonał Prezes OM Związku OSP RP w Bydgoszczy Druh Leszek Szmyt.
Odznaki otrzymali:

Agnieszka Snopko,
Roksana Gruszecka,
Marita Gryczka,
Rozalia Wudniak,
Oskar Zakrzewski,
Konrad Gruszecki.
Druhnom i druhom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w działalności MDP.