Blog

POŻEGNANIE DRUHA Mirosława Gorzkiewicza.

W dniu 27 sierpnia 2020r. odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku            Druha Mirosława Gorzkiewicza, który zmarł w dniu 23 sierpnia 2020r. po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 63 lat. Druh Mirek wstąpił do OSP w 1972r. jako uczeń szkoły przyzakładowej, oczywiście najpierw do MDP. Przez te wszystkie lata zapisał się jako wyjątkowy, sumienny i oddany ideałom strażak. Przeszedł wszystkie etapy szkolenia, aż do funkcji Naczelnika w 1991r. Odznaczony, kolejno brązowym, srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa w 1999r. Na wniosek Jednostki, w 2014r. Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski nadał Mu Brązowy Krzyż Zasługi. Odznaczenie Druhowi wręczyła Pani Elżbieta Rusielewicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski na Jubileuszowej zbiórce z okazji 85-lecia Jednostki w 2015r. Druh Mirosław, to przykład strażaka, na którego zawsze można było liczyć, który nigdy nikomu nie odmawiał. Służył swoim pomysłem i doświadczeniem. Nie zabrakło Mirka przy budowie nowej Remizy. Od teraz będziemy o nim mówić, „Ten, który pierwszy zapalił światło”. To był wyjątkowy i wspaniały elektryk. Trudno się z tym pogodzić, że krótko po przejściu na emeryturę, zaatakowała go choroba. Teraz Druh Mirek, już na wiecznej służbie u Św. Floriana.

Mirku, dziękujemy Ci za przyjaźń i wszystkie lata wspaniałej i oddanej służby.

Spoczywaj w pokoju wiecznym.

Pani Bożeno, prosimy o przyjęcie, szczerych wyrazów współczucia.

Druhny i Druhowie OSP Kabel