Blog

PANIE PREZYDENCIE

Z wyjątkowym wzruszeniem, przyjmuję od „Mojego Prezydenta” Miasta Bydgoszczy, wyróżnienie z okazji 40 Rocznicy wydarzeń „Bydgoskiego Marca 81” to dla mnie zaszczyt. Stanie po stronie prawdy i demokratycznych wartości, zawsze było dla mnie nadrzędne. Tak było i tak jest do dzisiaj. Dobro i prawda zawsze zwyciężą.

Jeszcze raz bardzo dziękuję za wyróżnienie i wspólne stanie po stronie prawdy.

         Z wyrazami szacunku,

Cz. Myszka.