Blog

Otwarcie Remizy Strażackiej

JEST – MAMY NOWĄ REMIZĘ!!!

 

W dniu 3 czerwca  2016r. odbyła  się uroczystość poświęcenia i oddania do użytkowania siedziba nowej Remizy OSP.

Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas: Pani Elżbieta Rusielewicz – Pełnomocnik

Prezydenta Miasta Bydgoszczy.  Pani Małgorzata Kryś – Dyrektor ZS-35 w Bydgoszczy,

gdzie w Gimnazjum nr 3 sprawujemy opiekę nad MDP. Komendant Miejski PSP

w Bydgoszczy, st. brygadier Wojciech Gmurczyk wraz z dowódcą JRG-1 mł. brygadierem

Sławomirem Reszkowskim.  Wiceprezes OM Związku OSP RP w Bydgoszczy Druh

Stanisław Rychlewski. Dyrektor Fundacji „Wiatrak” Ks. Krzysztof Buchholz, który dokonał

poświęcenia Remizy. Meldunek o gotowości do uroczystości i przejęcia Remizy w

użytkowanie złożył Naczelnik ZOSP Druh Marcin Szmyt.

Wstęgę na otwarcie przecięli Prezes OM Druh Stanisław Rychlewski

i Druh Tomasz Draganek – Prezes ZOSP Tele-Fonika Kable Zakład Bydgoszcz.

W uroczystości oprócz członków ZOSP uczestniczyli pracownicy Zakładu Bydgoszcz.

W okolicznościowych wystąpieniach goście podkreślali możliwości operacyjne nowej

Remizy, jak i wykonanie techniczne. Druhowie odbierali życzenia, satysfakcji z pełnionej

służby. Za wszystkie dary i życzenia podziękował Naczelnik, Druh Marcin Szmyt.

Szczególnie dziękujemy Dyrekcji Zakładu Bydgoszcz za specjalny okolicznościowy TORT!!