Blog

Ostatnia droga Druha Mariana

W dniu 28 września 2016r.  na cmentarzu „Starofarnym” w Bydgoszczy odprowadziliśmy na miejsce wiecznego spoczynku Druha Mariana Puppela. W ostatniej drodze towarzyszyła Mu najbliższa rodzina, znajomi i przyjaciele. Brać strażacką reprezentowali strażacy z wszystkich jednostek Miasta Bydgoszczy. Poczty sztandarowe wystawili: Oddział Miejski Związku OSP RP w Bydgoszczy, ZOSP Tele-Fonika Kable – Zakład Bydgoszcz i Zespół Szkół nr 35 im Gen. Józefa Hallera – Gimnazjum nr 3. Skąd wywodzi się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Wartę honorową przy trumnie Druha Mariana, pełnili druhowie: Arkadiusz Kukiełczyński, Artur Przybyliński, Piotr Mańkowski i Damian Grzeliński.

Nad trumną Druha Mariana żegnał Prezes Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Bydgoszczy Druh Leszek Szmyt.

Druhu Marianie spoczywaj w pokoju.

Będziesz obecny w naszych sercach, jako wzór oddanego strażaka, zawsze na służbie.