Blog

Meldunek z wczorajszego XI Zjazdu OM Związku OSP w Bydgoszczy.

XI  ZJAZD OM ZWIĄZKU OSP PR W BYDGOSZCZY.

 

W dniu 28 kwietnia 2016r. odbył się XI Zjazd OM Związku OSP RP w Bydgoszczy.

Delegatami na Zjazd z naszej jednostki byli druhowie:

Jurak Bartosz, Kukiełczyński Arkadiusz i Kwiatkowski Arkadiusz.

Zjazd podsumował mijającą kadencję 2011-16r. Realizację zadań i dokonań przedstawił ustępujący  Prezes Druh Leszek Szmyt.

Wybrano nowy zarząd OM w składzie 20 – osobowym.

Naszymi przedstawicielami do zarządu zostali druhowie:

Grzeliński Damian, Myszka Czesław i Szmyt Marcin.

 

Zjazd wybrał 7 – osobowe Prezydium w składzie:

 

  1. Druh Szmyt          Leszek         – Prezes                 OSP Alcatel-Lucent
  2. Druh Burzyński    Jerzy           – wiceprezes          OSP „Pasamon”
  3. Druh Myszka        Czesław       – wiceprezes          OSP Tele-Fonika Kable
  4. Druh Rychlewski  Stanisław    – wiceprezes          OSP „Unilewer-Polska”
  5. Druh Baumgart    Rafał          – sekretarz            OSP BF Mebli
  6. Druh Żołdowicz    Krzysztof     – skarbnik            OSP BF Mebli
  7. Druh Świciński    Włodzimierz  – gospodarz          OSP „Pasamon”

 

 

Wybrano 5 osobową Komisję Rewizyjną, w której

Druh      Kwiatkowski Arkadiusz, objął funkcję  – z-cy przewodniczącego

 

Delegatem na Zjazd OW Związku OSP RP woj. Kujawsko-Pomorskiego został:

Druh      Kwiatkowski  Arkadiusz

 

Życzenia i gratulacje nowemu zarządowi złożył Prezes OW Związku OSP RP

woj. Kujawsko-Pomorskiego Druh Zdzisław  Dąbrowski.

 

My gratulujemy naszym druhom i życzymy satysfakcji w wypełnianiu tych zaszczytnych funkcji.