Blog

DZIĘKUJEMY!!!

Z głębi serca wszystkim darczyńcom dziękujemy, za przekazanie 1% na OPP – Związek OSP.
Kwota jaką uzyskaliśmy za 2016r. jest dwukrotnie wyższa w stosunku do roku 2015.
To wyraz Waszego uznania dla naszej pracy i służby.
My ze swej strony gwarantujemy, że z nie mniejszą starannością będziemy kontynuować
naszą służbę.
Wierzymy, że jak dotychczas, obdarzycie nas swoim zaufaniem.
Każda złotówka jest dla nas bardzo cenna, gwarantujemy, że wydamy ją z pożytkiem.