Blog

ĆWICZENIA RATOWNICZO-EWAKUACYJNE

Jak co roku w dniu 25 września 2019r. przeprowadziliśmy w zakładzie ćwiczenia ratowniczo-ewakuacyjne.

W ćwiczeniach udział wzięli:   JRG-1 PSP,  ZOSP,  „IMPEL”- Ochrona  zakładu, pracownicy.

Terenem działania zostali objęci pracownicy działu opakowań,                                                                                 oraz przyległych obiektów: (warsztaty + hala logistyki)

Do czasu przybycia strażaków z JRG-1 akcją kierował Naczelnik OSP Druh Damian Grzeliński.

Wozem bojowym dowodził Druh Marcin Marczewski

Rozwinięto dwie linie szybkiego natarcia z wozu bojowego,

Dwie linie zasilane z hydrantu zewnętrznego,

Jedna linia ze zbiornika wody p-poż, przez motopompę pływającą „Niagara”

Łącznie w ćwiczeniach brało udział 9 strażaków-ratowników OSP + jedna sekcja PSP.

Nadzór nad ewakuacją sprawował Druh Piotr Wojewoda.

W miejscu zbiórki do ewakuacji, listy sprawdzały Druhny Monika Osińska i Renata Gajewska.

Łącznie ewakuacją objęto 51 pracowników.

Po zakończeniu ćwiczeń w Remizie OSP, podsumowano wspólne działania OSP i PSP.