Blog

Ćwiczenia połączonych zespołów ZOSP z Zakładu Bydgoszcz i PSP z Bydgoszczy

W dniu 19 września 2013r. w  Zakładzie Bydgoszcz odbyły się ćwiczenia ratowniczo-ewakuacyjne zakładowej OSP z udziałem  JRG-1(Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza) PSP (Państwowa Straż Pożarna) w Bydgoszczy. Ćwiczenia odbyły się na obiektach wydziału półwyrobów TPP, dwóch halach wydziału TPŚ i przyległym biurowcu ZL-III.
W imieniu Dyrektora Zakładu ćwiczenia prowadził  Czesław Myszka – Inspektor ds. Ochrony p-poż i Ochrony Cywilnej   we współpracy z Piotrem Biczkowskim -Kierownikiem Wydziału TPP.  Akcją gaśniczą kierował z-ca Naczelnika ZOSP dh Arkadiusz Kwiatkowski. Dowódcą JRG-1 PSP był st. aspirant Łukasz Adamowski.

Podczas ćwiczeń druhowie z OSP rozwinęli 2 linie szybkiego natarcia z wozu bojowego (dowódca dh Henryk Panasewicz) oraz trzy linie gaśnicze zasilane bezpośrednio z hydrantów naziemnych,  pod dowództwem druhów:  Krzysztofa Baumgarta, Piotra Bednarka i Piotra Mańkowskiego. Do bezpośredniego współdziałania z PSP została wyznaczona drużyna pod dowództwem dh Bartosza Juraka. Za ewakuację pracowników był odpowiedzialny dh Marcin Marczewski. W rejonie ewakuacji ewidencję pracowników prowadziły druhny: Agnieszka Powroźnik, Renata Gajewska, Joanna Knapińska, Bernadeta Główczewska. Ruchem pojazdów kierowali druhowie Andrzej Szymański i Mariusz Myśliński. Łącznie w całych ćwiczeniach było zaangażowanych 24 członków OSP. W wyniku przeprowadzonej akcji z zagrożonych obiektów ewakuowano 70 osób. Ewakuacją pracowników biurowca kierował Wiesław Mokański  – Główny Technolog. Sekcja PSP, przeprowadziła akcję  z zastosowaniem 20 m drabiny gaśniczej. Po ćwiczeniach w Remizie OSP podsumowano akcję z udziałem Tomasza Draganka – Dyrektora Zakładu Bydgoszcz  będącego jednocześnie Prezesem ZOSP oraz Macieja Nadratowskiego – Szefa Produkcji Zakładu.

Ćwiczenia zostały wykonane wzorowo i zostały wysoko wysoko ocenione przez dowódcę JRG-1 PSP st. aspiranta Łukasza Adamowskiego .