Blog

ZEBRANIE ZARZĄDU ZOSP

W dniu 9 marca  2020r.  odbyło  się  zebranie zarządu ZOSP.

W porządku obrad zebrania,

  • Zmiany w składzie zarządu,
  • Przyjecie nowych członków,
  • Omówienie spraw bieżących.

Wiceprezes zarządu druh Czesław Myszka poinformował, że w dniu 28 lutego 2020r. do zarządu wpłynęła rezygnacja dotychczasowego Prezesa Druha Tomasza Draganka.

Zarząd podziękował Druhowi, za 7-letni okres kierowania Jednostką.

Wobec powyższego zarząd uchwałą nr 4/2020 dokooptował, do składu zarządu na funkcję Prezesa Druha Macieja Nadratowskiego. Druhu Prezesie, Gratulujemy!

Uchwałą nr 5/2020 do ZOSP, zostali przyjęci:

  • Kostrzewski  Filip,
  • Tubaja  Albert.

W sprawach bieżących podjęto m.in. decyzję o przesunięciu na późniejszy okres organizacji jubileuszowej zbiórki z okazji 90-lecia powstania OSP w Spółce „Kabel Polski”.