Blog

BYDGOSKIE ŚWIĘTO STRAŻAKA

W dniu 27 października 2017r. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji
„Bydgoskiego Święta Strażaka”.
Uroczystość odbyła się w gościnnych murach Zespołu Szkół nr 35 im Gen. Józefa Hallera.
Wśród gości obecni byli: Pani Anna Mackiewicz – wiceprezydent miasta Bydgoszczy.
Pan Jan Szopiński – z-ca przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy.
Druh Zdzisław Dąbrowski – Prezes OW Związku OSP woj. Kujawsko-Pomorskiego.
Brygadier Janisław Buller – Komendant Miejski PSP w Bydgoszczy.
Zbiórce przewodniczył Druh Leszek Szmyt – Prezes OM Związku OSP RP w Bydgoszczy,
który omówił działalność OM za 10 miesięcy 2017r. Zbiórkę uświetniła uroczystość
odznaczenie sztandaru Zespołu Szkół nr 35 Brązowym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa. Aktu nadania dokonał Druh Zdzisław Dąbrowski. Nominację odebrała Pani
Małgorzata Kryś – Dyrektor ZS-35. Miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych
znaleźli się również nasi członkowie. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
odznaczona została druhna Jadwiga Kluska. Srebrnym, Pani Dyrektor Małgorzata Kryś,
a Brązowym Druh Bartosz Jurak. Druh Robert Bartnik otrzymał odznakę
Wzorowy Strażak. Listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Bydgoszczy otrzymali
druhowie Marcin Szmyt i Czesław Myszka. Na zbiórce podsumowano również wyniki
konkursu plastycznego „Strażacki Trud”. Laureaci i wyróżnieni otrzymali okolicznościowe
dyplomy i upominki. Druhny, Julia Nawrocka, Daria Mistrzak i Weronika Opalińska
otrzymały dyplomy na zakończenie swoich 3-letnich startów w MDP.
Druhnom dziękujemy. Finałem uroczystości było ogłoszenie wyników
współzawodnictwa jednostek za 2016r. Po ubiegłorocznym zwycięstwie,
tym razem zajęliśmy II m. Puchar odebrał Szef Produkcji Pan Maciej Nadratowski.
W części artystycznej wystąpiły dzieci z przedszkola nr 33. i MDK nr 5 w Fordonie.
Dziękujemy za uświetnienie naszej uroczystości.
Gratulujemy odznaczonym i wyróżnionym.
Dziękujemy organizatorom z ZS-35 za przygotowanie uroczystości.