Blog

BYDGOSKIE ŚWIĘTO STRAŻAKA – NAJLEPSZA JEDNOSTKA – 2015r.

W dniu 4 listopada br. strażacy zrzeszeni w jednostkach OM Związku OSP RP

w Bydgoszczy obchodzili swoje święto. Wśród zaproszonych gości m.in.

z-ca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Pan Mirosław Kozłowicz.

Z-cy Przewodniczącego Rady Miasta Panowie Jan Szopiński i Lech Zagłoba-Zygler.

Były i obecny Komendant Miejski PSP w Bydgoszczy.

Podsumowania działalności za 2016r. dokonał Prezes OM Druh Leszek Szmyt.

Na uroczystości była oczywiście grupa naszych strażaków na czele z Prezesem

Druhem Tomaszem Dragankiem. Panią Dyrektor ZS-35 Małgorzatą Kryś.

Opiekunem MDP Panią Kamilą Bejger-Rudnicką. Była również 3-osobowa delegacja MDP.

Wśród wyróżnionych strażaków znaleźli się nasi przedstawiciele:

Druhna  Wojciechowska  Barbara      – Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

Druhna  Główczewska    Bernadeta    – Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

Druh      Przybyliński      Artur           – Odznaka „Wzorowy Strażak”

Odznakę za wysługę lat w OSP otrzymali:

Druhna  Powroźnik                 Agnieszka     XX lat.

Druhna  Wojciechowska Barbara       X lat.

Druhna  Główczewska    Bernadeta    X lat.

Druh      Przybyliński      Artur           V lat.

 

Finałem uroczystości było ogłoszenie wyników „współzawodnictwa jednostek za 2015r

 

1 miejsce     –        ZOSP Tele-Fonika Kable – Zakład Bydgoszcz  214 pkt.

2 miejsce     –        OSP   Alcatel-Lucent  208 pkt.

3 miejsce     –        OSP UNILEVER  122 pkt.

 

Brawo Druhny i Druhowie.

Puchar z rąk Prezydenta Mirosław Kozłowicza odebrali Prezes Tomasz Draganek

i Naczelnik Jednostki Druh Marcin Szmyt.

 

Miło nam poinformować, że w trakcie uroczystości pożegnaliśmy odchodzącego na emeryturę, dotychczasowego Komendanta Miejskiego PSP w Bydgoszczy I Brygadiera Wojciecha Gmurczyka. Funkcję Komendanta Miejskiego pełnił od 2000r. Panie Komendancie, serdecznie dziękujemy i życzymy zasłużonego odpoczynku na emeryturze. Wierząc jednocześnie w dalszą współpracę.!