Blog

BYDGOSKIE ŚWIĘTO STRAŻAKA – 2019r.

W dniu 25 października 2018r. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji

 „Bydgoskiego Święta Strażaka”.

Uroczystość odbyła się w siedzibie JRG-1 KM PSP w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 16

Wśród gości obecni byli: Druh Jan Szopiński – poseł elekt na Sejm RP.

Druh Zdzisław Dąbrowski – Prezes OW Związku OSP RP woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Brygadier Jakub Koprowski – z-ca Komendanta  Miejskiego PSP w Bydgoszczy.

Prezydenta Miasta Bydgoszczy, reprezentował, Dyrektor Wydz. Zarządzania Kryzysowego                   Pan Adam Dudziak. Obecna była również Pani Małgorzata Kryś – Dyrektor LO-XIII,      gdzie aktualnie mamy drużynę MDP.

Zbiórce przewodniczył Druh Leszek Szmyt – Prezes OM Związku OSP RP w Bydgoszczy,

który omówił działalność OM za 10 miesięcy 2019r. Przedstawiając jednocześnie ogólny plan pracy OM na 2020r. wśród wyróżnionych druhów tym razem znalazł się tylko druh Piotr Bednarek, który odebrał odznakę „za wysługę lat” – 45.                                           Druhu Piotrze gratulujemy i dziękujemy za Twoją służbę.

Finałem uroczystości było ogłoszenie wyników współzawodnictwa jednostek za 2018r. Miejsca na podium w kolejności zajęły jednostki:

  1. Tele-Fonika Kable,
  2. Pasamon SA,
  3. Sklejka – Multi

Puchar, z rąk posła elekta Pana Jana Szopińskiego odebrał: Druh Czesław Myszka.

Brawo druhny i druhowie, to Wasz wspólny wysiłek zaowocował tym sukcesem.

W imieniu wszystkich naszych druhów, dziękujemy za życzenia i kwiaty,

 które otrzymaliśmy od Pani Dyrektor Małgorzaty Kryś.