Blog

BUDOWA RUSZYŁA !!!

Dzięki zaangażowaniu Dyrektora Zakładu, ruszyła adaptacja pomieszczeń byłego wydziału produkcji kabli w gumie na siedzibę REMIZY ZOSP !!!

 

24 sierpnia na teren budowy weszła firma zewnętrzna, aby wykonać stan surowy Remizy.
Wcześniej jednak należało zdemontować istniejącą instalację wentylacyjną. Do pracy ruszyła ekipa druhów w składzie: Damian Grzeliński, Bartek Jurak, Marcin Szmyt, Michał Wałoszyński i Sławomir Wrzosek.
W końcu września prace wykończeniowe wewnątrz Remizy podjęli druhowie Marcin Marczewski i Robert Baumgart. Firma zew. zakończyła prace budowlane w dniu 5 października. Teraz reszta w rękach druhów i służb remontowych w zakładzie.

 

Na bieżąco będziemy obrazować postęp prac budowlanych.
Druhowie dziękują Zarządowi T-F Kable i Dyrekcji Zakładu Bydgoszcz.