Author: Albert T

ZEBRANIE PREZYDIUM OM.

W dniu 4 czerwca 2020r. gościliśmy w naszej Remizie członków Prezydium OM Związku OSP RP w Bydgoszczy. Posiedzeniu prezydium przewodniczył Prezes OM Druh Leszek Szmyt. Dodatkowo w posiedzeniu uczestniczyli opiekunowie działających MDP: druhowie Damian Grzeliński, Roman Schalau i Damian Łatka. Głównym tematem, obrad prezydium, było…