Blog

AKADEMIA W ZS-35 NA 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

W dniu 9 listopada, w Zespole Szkół nr 35 odbyła się uroczysta Akademia na 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Na zaproszenie Dyrekcji szkoły w Akademii uczestniczyli,    Druh Czesław Myszka – wiceprezes, Druh Damian Grzeliński – z-ca Naczelnika                   i Druhna Monika Osinska – sekretarz zarządu OSP. Akademię rozpoczęło wspólne odśpiewanie o godz. 11.11 „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie uczniowie I klasy Liceum złożyli ślubowanie na Szandar Szkoły.                                                                               W dalszej części uroczystości Druh Czesław Myszka – w-ce Prezes OM wręczył zasłużonym Druhnom „Młodzieżowe Odznaki MDP”.                                                          Srebrną odznaką MDP zostały wyróżnione:

Druhna Karolina Opalińska,

Druhna Julia Nawrocka

Druhna Monika Rutkowska

Brązową odznakę MDP otrzymały:

Druhna Klaudia Pietrakowska,

Druhna Martyna Bojdo,

Druhna Nikola Michalska,

Druhna Helena Szczech,

Druhna Marta Molenda.

Druhnom, gratulujemy, dziękujemy za zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów         w nauce i działalności na rzecz ochrony ppoż.