Blog

”80” DRUHA JANA!!!

Z największą radością i satysfakcją, świętujemy i światu ogłaszamy,

o 80 urodzinach Druha Jana Siudy. Urodził się 24 czerwca, więc dali mu na chrzcie Jan.! 

Tak się zaczęła, wspaniała kariera chłopaka z Gruczna, życie go nie rozpieszczało,

zważywszy na datę urodzenia . Ale Janek, jakby urodzony strażak  doskonale sobie z tym

poradził. W Grucznie ukończył Szkołę Podstawową, a następnie już w Bydgoszczy Zasadniczą Szkołę Zawodową. Czasy były takie, że należało iść do pracy. Tu się zaczęła przygoda Druha Jana z Bydgoską Fabryką Kabli, dokładnie od 3 września 1954r.

Ta przygoda jako pracownika trwała równe 40 lat.! W 1964r. Druh Jan wstępuje do OSP.!

Kończy kurs strażaka I i II stopnia, w Jednostce obejmuje funkcję d-cy sekcji. Z racji wykonywanej pracy – monter instalacji wod-kan. odpowiada za zaopatrzenie wodne w zakładzie. W 1979r. Druh Jan to już „Wzorowy Strażak”. W Zarządzie OSP pełni funkcję sekretarza. W tym czasie Jednostka wiedzie prym w Bydgoskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych. W jej szeregach jest prawie 100 strażaków. Druh Jan, swoim zaangażowaniem o przede wszystkim wyjątkowym usposobieniem buduje w niej wspaniałą atmosferę. Z tego właśnie okresu, pracownikom i mieszkańcom Bydgoszczy znane są wspaniałe zabawy strażackie w miejscowym Domu Kultury. Do dziś wspominane przez wielu z łezką w oku. OSP zdobywa sobie wyjątkowe uznanie. Ale nadchodzą trudne lata 80-te. Tylko, dzięki takim ludziom o wyjątkowych charakterach udało się przetrwać ten trudny okres.

Za swoje zaangażowanie zostaje wyróżniony kolejno Brązowym-Srebrnym i Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. W 1983r. Rada Państwa nadaje mu „Srebrny Krzyż Zasługi”. W 1994r. Druh Jan Siuda, wyróżniony „Złotą Odznaką – Zasłużony Pracownik Bydgoskiej Fabryki Kabli” przechodzi na emeryturę. To właśnie, już jako emeryt Druh Jan w całości swój czas poświęca na działalność w OSP. Tak na forum macierzystej Jednostki, jak i OM Związku OSP RP w Bydgoszczy. Najpierw zdobywa uprawnienia opiekuna MDP.   A następnie kończy kurs sędziowski wg. Regulaminu CTiF. Nie ma zawodów w powiecie bydgoskim bez jego obecności. Jednostka obejmuje swoim patronatem w jednej ze szkół Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Za pracę z młodzieżą zostaje w 2006r. wyróżniony „Złotą Odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”. W 2003r. za całokształt swojej działalności Zarząd Główny Związku OSP RP, nadaje Druhowi „Złoty Znak Związku”. On sobie w pełni na to wyróżnienie zasłużył. Dodać trzeba, że w tym okresie jest podstawowym członkiem pocztu sztandarowego OM Związku OSP RP w Bydgoszczy.  W 2005r. Prezydent RP nadaje Druhowi Złoty Krzyż Zasługi. Druh jest godnym reprezentantem OSP Miasta Bydgoszczy. I wreszcie „Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza” nadany mu w 2011r. Można by powiedzieć, całość wieńczy dzieło. Ale Druh Jan, nadal jest aktywny.  W zakładzie działa w Kole Emerytów. A w Jednostce, kiedy tylko potrzeba jest do dyspozycji. Regularnie bierze udział w spotkaniach seniorów OSP, tak Miasta Bydgoszczy jak i woj. Kujawsko-Pomorskiego. Druhny i Druhowie z Jednostki są dumni ze swojego kolegi. Dali temu wyraz w 2010r. na Jubileusz  80-lecia Jednostki przyznali po raz pierwszy tytuł „Członka Honorowego”. Otrzymali je Druh Jan Siuda i Druh Kazimierz Mróz. Druhowie przyjęli to wyróżnienie z wielką satysfakcją. Druhu Janie, Janku, dziękujemy Ci za wszystko co dałeś nam i Jednostce. Życzymy Ci dużo  zdrowia i wszelkiej pomyślności.  100 lat.!!!

 

My, którym dane było spotkać Cię na swojej drodze.

 

W dniu 22 czerwca 2018r. w Remizie OSP – odbędzie się „Benefis Druha Jana Siudy”