Blog

XII – ZJAZD DELEGATÓW OM

W dniu 4 listopada 2021r. odbył się XII Zjazd Delegatów OM Związku OSP RP w

 Bydgoszczy.  Miejsce Zjazdu – gościnna aula XIII LO im. gen Józefa Hallera na Fordonie.

W Zjeździe uczestniczyło łącznie 38 osób, 15 delegatów, 13 przedstawicieli i 10 gości.

Naszą Jednostkę na Zjeździe reprezentowali: Delegaci – Arkadiusz Kwiatkowski,

Arkadiusz Kukiełczyński, Albert Tubaja, Robert Bartnik i Piotr Mańkowski.

Przedstawiciele do zarządu OM : Czesław Myszka, Damian Grzeliński i Artur Przybyliński.

Gośćmi na Zjeździe byli m.in. KM PSP w Bydgoszczy st. bryg. Janisław Buller, W-ce Prezes

OW Związku OSP RP woj. Kujawsko-Pomorskiego Dr Janusz Gerke, Prezydenta Miasta

Bydgoszczy, reprezentował Dyrektor WZK Pan Adam Dudziak, oraz Dyrektor Biura

Wykonawczego OW Druh Piotr Tomaszewski.

Głównym celem Zjazdu było podsumowanie mijającej kadencji 2016-21,

oraz wybór nowych władz statutowych na kadencję 2021-26r.

Przewodniczącym Zjazdu został wybrany Druh Marek Szimelpfenig.

 Protokółował Druh Czesław Myszka.

Podsumowania mijającej kadencji dokonał Druh Prezes Leszek Szmyt.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, przedstawił jej przewodniczący Druh Zdzisław Stypka.

W dyskusji wraz z życzeniami dla strażaków głos zabrali: Janisław Buller, Adam Dudziak,

Janusz Gerka i Piotr Tomaszewski.

W trakcie, 4 osoby zostały odznaczone Brązowymi Medalami „Za zasługi dla Pożarnictwa”.

Panowie Wojciech Górski i Zbigniew Skrycki z WZK UM w Bydgoszczy,

oraz Druhowie Robert Bartnik i Artur Przybyliński.

Zjazd, wybrał nowy 19-sto osobowy zarząd w skład, którego weszli nasi przedstawiciele:

  1. Druh      Damian       Grzeliński
  2. Druh      Czesław       Myszka,
  3. Druhna  Monika        Osińska,
  4. Druh      Artur           Przybyliński,
  5. Druh      Marcin        Szmyt

………………………………………………….

Prezesem zarządu OM na kadencję 2021-26 został wybrany Druh Leszek Szmyt.

Druh Czesław Myszka, wszedł w skład Prezydium OM

 z funkcją w-ce prezes – sekretarz.

         Wybrano, również 5-cio osobową Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Druh      Arkadiusz    Kwiatkowski  –  przewodniczący,
  2. Druh      Zdzisław      Stypka  –  z-ca przewodniczącego,
  3. Druh      Leszek         Damazyn,
  4. Druh      Arkadiusz    Kukiełczyński,
  5. Druh      Krzysztof     Kutka.

Miło nam poinformować, że Delegatem na Zjazd OW Związku OSP RP woj. Kujawsko-Pomorskiego, został wybrany Druh Arkadiusz Kwiatkowski. Na zakończenie Druh Prezes Leszek Szmyt, w imieniu całego nowego zarządu podziękował za wybór, życząc wszystkim owocnej i satysfakcjonującej służby.