Blog

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

W dniu 29 czerwca 2021r. po niemal 5-ciu miesiącach oczekiwania, udało się przeprowadzić Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na ogólną ilość 35 członków uprawnionych do głosowania, w zebraniu uczestniczyło 24 druhów i druhen. Ze względu na ograniczenia lokalowe i pandemiczne w zebraniu nie uczestniczyli przedstawiciele MDP, za co bardzo przepraszamy. Nasze zebranie zaszczycili swoją obecnością: Prezes OMZwiązku OSP RP w Bydgoszczy druh Leszek Szmyt, D-ca JRG-1 KM PSP w Bydgoszczy bryg Sylwester Włoszczyński, oraz wieloletni Prezes Zakładu Bydgoszcz Pan Jan Wieluński.Obecni byli członkowie honorowi: Kazimierz Mróz i Jan Siuda, oraz seniordruhTadeusz Dubicki, wieloletni Naczelnik.   Prowadzenie zebrania powierzono druhowi Czesławowi Myszce. Na początek, zebranie uczciło minutą ciszy pamięć druha Mirosława Gorzkiewicza, który odszedł we IX-2020r. W dalszej kolejności przyrzeczenie strażaka złożyli druhowie: Kajetan Ruciński, Albert Tubaja i Radosław Gogoliński. Druhom życzymy satysfakcji w pełnieniu tej zaszczytnej służby. Po wyborze komisji statutowych, sprawozdanie za 2020r. i całą kadencję złożył druh Naczelnik Marcin Szmyt. Druh Damian Grzeliński, opiekun MDP podsumował całą kadencję współpracy z ZS-35 w ramach MDP. Pod nieobecność skarbnika jego sprawozdanie przedstawił druh Czesław Myszka. Sprawozdanie KR, przedstawił przewodniczący KR druh Krzysztof Baumgart, który we wniosku końcowym, w imieniu KR, rekomendował udzielenie absolutorium zarządowi za 2020r. W dyskusji głos kolejno zajmowali: Prezes Jan Wieluński, D-ca JRG-1 brygadier Sylwester Włoszczyński, druh Czesław Myszka, druh Damian Grzeliński, Prezes OM druh Leszek Szmyt i Prezes OSP druh Maciej Nadratowski. W głosowniach, przyjęto przedstawione sprawozdania i udzielono absolutorium zarządowi za 2020r. W imieniu komisji wyborczej druh Henryk Panasewicz, przedstawił kandydatury do: zarządu ZOSP, KR, przedstawicieli do OM i delegatów na Zjazd OM Związku OSP RP w Bydgoszczy.

W wyniku głosowania i ukonstytuowania się nowe władze ZOSP przedstawiają się następująco:

Zarząd ZOSP:

 1. Maciej  Nadratowski            –        Prezes,
 2. Damian  Grzeliński             –        Naczelnik, I Wiceprezes,
 3. Filip  Kostrzewski                –        Wiceprezes,
 4. Marcin  Szmyt                     –        z-ca Naczelnika
 5. Monika  Osińska                 –        Sekretarz,
 6. Albert  Tubaja                     –        Skarbnik,
 7. Piotr  Mańkowski                –        Gospodarz,
 8. Krzysztof  Kuśmierek           –        czł. zarządu
 9. Czesław  Myszka                 –        czł. zarządu.

Komisja  Rewizyjna:

 1. Arkadiusz  Kwiatkowski           –        Przewodniczący,
 2. Krzysztof  Baumgart                 –        z-ca przewodniczącego,
 3. Arkadiusz  Kukiełczyński                   –        Sekretarz

Delegaci na Zjazd OM:

 1. Robert  Bartnik,
 2. Arkadiusz Kukiełczyński,
 3. Arkadiusz  Kwiatkowski,
 4. Piotr  Mańkowski,
 5. Albert  Tubaja.

Przedstawiciele do zarządu OM:

 1. Damian  Grzeliński
 2. Czesław  Myszka,
 3. Monika  Osińska,
 4. Artur  Przybyliński,
 5. Marcin  Szmyt.

………………………………………..

Nowo wybranym władzom gratulacje złożył Prezes OM druh Leszek Szmyt, wyrażając nadzieję, że wspólna praca przyniesie wszystkim satysfakcję.