Blog

ĆWICZENIA RATOWNICZO-EWAKUACYJNE

Po rocznej przerwie spowodowanej „Covid-19”,

 ponownie przeprowadziliśmy w zakładzie ćwiczenia ratowniczo-ewakuacyjne. 

Zasadniczym ich celem, było wykonanie określonych zadań na obiekcie przez strażaków JRG-1 KM PSP.

Nasi strażacy pod dowództwem Naczelnika OSP Dh Damiana Grzelińskiego, rozwinęli  2 linie gaśnicze.

Jedna z wozu bojowego, druga zasilana bezpośrednio z hydrantu zewnętrznego.

Kierowcą i zarazem dowódcą wozu bojowego był Dh Dawid Sikorski.

Ewakuację pracowników działu LWN, przeprowadzili: Dh Piotr Wojewoda, Joanna Knapińska i Beata Kubera.

Łącznie ze strony OSP w ćwiczeniach uczestniczyło 9 druhen i druhów.

Działaniami strażaków PSP kierował Aspirant Sebastian Gapa. A całość nadzorował D-ca JRG-1 bryg.

Sylwester Włoszczyński.  Jednym z elementów ćwiczeń strażaków PSP, była ewakuacja poszkodowanego

 z dachu zadymionego obiektu.

Po ćwiczeniach, jego uczestnicy zapoznali się ze strukturą pracy Laboratorium Wysokich Napięć.

Całość, ćwiczeń podsumowano w Remizie OSP.

Pod względem realizacji założonych zadań uważamy ćwiczenia za udane i sprawnie przeprowadzone.